STAMBENO-KREDITNI PRONATALITETNI FOND GRADA SUBOTICE
SZABADKA VÁROS NÉPSZAPORULAT-ÖSZTÖNZŐ LAKÁS-HITEL ALAPJA
STAMBENO-KREDITNI PRONATALITETNI FOND GRADA SUBOTICE

 

Na osnovu Odluke Skupštine grada Subotice broj I-00-360-63/2017 od 27. aprila 2017. godine (Službeni list Grada Subotice", br 15/17) Stambeno-kredintni pronatalitetni fond Grada Subotice prestao je sa radom zaključno sa danom 30. aprila 2017. godine.

Danom prestanka rada Fonda, sva prava i obaveze Fonda, predmete u radu, službenu dokumentaciju i arhivu nastalu u radu Fonda preuzeo je Grad Subotica, kao osnivač Fonda

.